Proč název mé CHS Rei Pescador?

Někteří lidé se mě ptají proč jsem vybrala název Rei Pescador. V portugalštině to znamená                  REI PESCADOR

 

Král Rybář. Toto jméno je spojeno s artušovskými legendami  a s bájným rytířem . Legendy o králi Artušovi jsou kouzelné, vypráví o hrdinství a statečnosti   z dob dávno minulých a pro mě jsou jedny z nejrásnějších.Román o Percevalovi neboli Povídka o grálu z roku 1180 začíná příběhem o Josefu Arimatejském, zámožném Židovi, jenž dal svou vlastní hrobku k dispozici pro Kristovo mrtvé tělo. Jedna verze tvrdí, že vložil ruku na pohár, který použil Kristus při poslední večeři. Podle jiné verze šlo o nádobu, do níž Josef zachytil krev umírajícího Krista. Později Josef uprchl s grálem a s několika Ježíšovými učedníky z Palestiny. Jedna legenda tvrdí, že se dostali k ústí Rhôny v jižní Francii, kde dodnes koncem května slaví jejich bájný příchod. Podle další verze došel Josef se svou družinou do jižní Anglie.


Legenda praví, že se Josefovi stoupenci shromažďovali kolem kulatého stolu, na němž stál grál. Tak jako u poslední večeře Páně bylo okolo stolu třináct židlí, jedna ( místo, které patřilo Jidášovi)zůstávala neobsazena. Na Munsalvaesche, hoře spásy, byl pro grál vybudován hrad, v němž sídlil jeho stálý strážce, král-Rybář, který stál v čele řádu rytířů. Středověký epos o králi Artušovi a dvanácti rytířech kulatého stolu praví , že jejich ideál dokonalého rytířství dostane smysl v okamžiku, kdy jim připadne úkol najít grál a vysvobodit krále-Rybáře, Odměnou jim bude pravda v duši a spojení s božstvím.

Tolik z legendy o králi -Rybáři...

Nedávno jsem četla článek Lenky Markovičové  o Portugalských vodních psech v časopisu Fauna a moc se mi tam líbila věta : " Portugal se zastaví  a zahledí do dáli... Asi vzpomíná na svoji dávnou a slavnou minulost."

Kdoví, třeba tito psi doprovázeli své Keltské pány na jejich lodích při  dalekých plavbách... Pro vás , tak jako pro mě, může být Portugalský vodní pes strážce Vašeho domu i společník na Vaší plavbě životem. Tak proto ten název Rei Pescador...

063

 Best breeder webdesign Best breeder webdesign

© 2013-2015 Rei Pescador. Tvorba luxusních stránek pro chovatele